راهنمای استفاده از نشان«دریافت از سیبچه»

هرگاه قصد معرفی یا تبلیغ برنامه‌ای را دارید که در سیبچه موجود است، لازم است از نشان زیر استفاده کنید و به این نکات توجه داشته باشید:

برای تمام پس‌زمینه‌هایی که در اختیار دارید فقط از همین نشان ها استفاده کنید و در رنگ، متن، آرم و گرافیک آن هیچ تغییری ندهید و از نشان قدیمی سیبچه استفاده نکنید.

نشان را در اندازه‌ای استفاده کنید که متن داخل آن به راحتی خوانا باشد.

نشان دریافت از سیبچه را با زاویه، چرخش و به صورت فشرده یا کشیده استفاده نکنید.

این نشان را تنها برای برنامه‌هایی استفاده کنید که در سیبچه موجود می‌باشند.

استفاده نشان دانلود از سیبچه بدون لینک به سیبچه، قابل قبول نیست.

نشان‌های نادرست دانلود
sibche-incorrect-badge

از نسخه با کیفیت استفاده کنید

sibche-incorrect-badge

رنگ پس‌زمینه را تغییر ندهید

sibche-incorrect-badge

نسبت طولی و عرضی را تغییر ندهید

sibche-incorrect-badge

المان‌ها را جابجا نکنید

sibche-incorrect-badgexw

زبان نوشتاری نشان را تغییر ندهید

sibche-incorrect-badge

از نسخه قدیمی نشان استفاده نکنید