کروناکو | CoronaKoo
کروناکو (CoronaKoo)

وضعیت ابتلا به ویروس کرونا را در شهر و اطرافیان شما نشان می دهد.

۳,۷ از ۳ رای


توضیحات فارسی
            وضعیت ابتلا به ویروس کرونا را در شهر و اطرافیان شما نشان می دهد.

چرا کروناکو ؟ مزیت اصلی این اپلیکیشن داشتن زنجیره ی ارتباطاتی بین کاربران آن است. کروناکو احتمال ابتلا به کرونا حتی از طریق کسانی که به صورت مستقیم با آنها در ارتباط نبوده اید را به شما گزارش می کند.

با قابلیت رادار می توانید وضعیت تمام کاربرانی که در شعاع یک کیلومتری شما هستند را مشاهده کنید.

آیا من کرونا دارم ؟ با پاسخ به سوالاتی که اپلیکیشن از شما می پرسد به تصمیمی بالینی بر اساس جدید ترین و آخرین الگوریتم های تشخیص میرسید.

آیا اطرافیان من کرونا دارند ؟ بر اساس نتایج تست نزدیکان شما و افرادی که با انها در ارتباط بوده اند، احتمال سرایت آن به شما به صورت مستقیم و غیر مستقیم گزارش می شود.

آیا ممکن است من از اطرافیانم کرونا بگیرم ؟ بر اساس نتایج تست نزدیکان شما و افرادی که با انها در ارتباط بوده اند، احتمال سرایت آن به شما به صورت مستقیم و غیر مستقیم گزارش می شود.

وضعیت کرونا در شهر چطور است ؟ با قابلیتی که به زودی اضافه خواهد شد وضعیت افراد و موقعیتشان در شهر را مشاهده کنید و مکان های نا امن را تشخیص می دهید.

ویژگی های اصلی : انجام تست آنلاین کرونا مشاهده وضعیت ابتلای افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (برای مثال دوستِ دوستِ دوست شما) با آنها در ارتباط هستید. رادار : مشاهده افرادی که در نزدیکی شما قرار دارند و وضعیت آنها نسبت به کرونا نقشه (به زودی)‌: مشاهده وضعیت افراد در سطح شهر و اعلام مکان های ناامن.

Description
            The Coronakoo app shows the status of the Corona virus in your city and its surroundings.

Why Coronakoo? The main advantage of this app is having a communication chain between its users.   coronakoo reports the possibility of getting Corona even through people you haven't been in direct contact with.

With the radar feature, you can see the status of all users within a kilometer of your radius.

Do I have Corona? By answering the questions the app asks you to make a clinical decision based on the latest diagnostic algorithms.

Do those around me have Corona? Based on the results of the testing of your relatives and the people associated with them, you are likely to be reported directly or indirectly.

Can I get corona from those around me? Based on the results of the testing of your relatives and the people associated with them, the likelihood of its transmission to you is reported directly and indirectly.

What is the status of Corona in the city? View the status of people and their position in the city and identify unsafe places with the feature that will be added soon.

Main features: Corona Online Testing View the status of people you are directly or indirectly associated with (for example a friend of your friend). Radar: See who is near you and their status relative to Corona Map (Coming Soon): View city status and declare insecure places.


سازنده آنیا کو
تعداد نصب +۱,۳۰۰
حجم برنامه 9.18 MB
نسخه فعال ۱.۷۸.۰
سازگاری IOS 9.0
محدودیت سنی + 9
قیمت رایگان